Адора инженеринг

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДООЕЛ

2002

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

85

67

18

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

22

12

10

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Драгана Д.Чифлиганец30 – 39 годиниДокторатДиректор на Сектор
2Нина Стрезоска50 години и надВисокоМенаџер
3Даниела С. Младенова40 – 49 годиниДокторатМенаџер
4Анжелика Милошевска40 – 49 годиниВисокоМенаџер
5Катерина Коршул50 години и надВисокоМенаџер
6Наташа Попова40 – 49 годиниВисокоМенаџер
7Андријана И. Танчевска40 – 49 годиниВисокоМенаџер
8Смиља Хаџи-Митрова30 – 39 годиниВисокоМенаџер
9Нина Кепеска50 години и надВисокоМенаџер
10Соња Маџовска40 – 49 годиниВисокоМенаџер