Свисслион Агроплод

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Ресен

ДООЕЛ

2006

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

400

190

210

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

1

0

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Олгица Стојчевска 40 – 49 годиниВисокоМенаџер