Ариљеметал

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДОО

1992

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

56

39

17

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

4

2

2

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Маријана Ангелоска30 – 39 годиниМагистерЧлен на Управен одбор
2Драга Ангелоска50 години и надВисокоЧлен на Управен одбор