АСМ

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Охрид

ДООЕЛ

1999

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

80

3

77

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

5

2

3

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Весна Ѓошеска50 години и надВисокоГенерален Директор
2Дојчинвска Милица40 – 49 годиниСредноМенаџер
3Буџаковска Лиљана50 години и надВисокоМенаџер