Астибо Фешн Груп

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Штип

ДООЕЛ

2008

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

27

10

17

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

1

0

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Теодора Стојмирова30 – 39 годиниМагистерМенаџер