Атлантик Гранд

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДООЕЛ

2005

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

54

32

22

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

6

1

5

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1 50 години и надСредноДиректор на Сектор
2 40 – 49 годиниМагистерМенаџер
3 40 – 49 годиниВисокоМенаџер
4 30 – 39 годиниВисокоМенаџер
5 50 години и надВисокоМенаџер