Ауто Мекларен

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДООЕЛ

2008

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

19

9

10

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

1

0

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1БИЛЈАНА ГИГОСКА МАНЕСКА30 – 39 годиниМагистерМенаџер