БДО

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДОО

1998

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

40

11

29

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

6

1

5

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Елена Петровска Лазаревски40 – 49 годиниВисокоМенаџер
2Сашка Бошковска30 – 39 годиниВисокоМенаџер
3Ивана Богдановска30 – 39 годиниВисокоМенаџер
4Даниела Козарева30 – 39 годиниВисокоМенаџер
5Даниела Илиовска30 – 39 годиниВисокоМенаџер