Централна Кооперативна Банка АД Скопје

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

2008

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

3

3

0

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

5

5

0

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

22

11

11

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. Бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Розета Димитровска50 години и надВисокоНадворешен член на Надзорен одбор
2Даниела Липтов30 – 39 годиниВисокоДиректор на Сектор
3Љубица Стефановска30 – 39 годиниВисокоДиректор на Сектор
4Мирослава Смоковска40 – 49 годиниВисокоДиректор на Сектор
5Надка Спировска50 години и надВисокоДиректор на Сектор
6Жаклина Мариќ50 години и надМагистерДиректор на Сектор
7Борка Цветановска50 години и надМагистерДиректор на Сектор
8Ивона Христовски40 – 49 годиниВисокоДиректор на Сектор
9Јасминка Марковска Блажевска40 – 49 годиниМагистерДиректор на Сектор
10Кристина Куновска40 – 49 годиниДокторатДиректор на Сектор
11Марина Аргировска50 години и надВисокоДиректор на Сектор
12Надица Ивановска50 години и надДокторатДиректор на Сектор
13Соња Чулева50 години и надВисокоНадворешен член на Надзорен одбор