Циклама Инжинеринг

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Гостивар

ДООЕЛ

1991

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

50

40

10

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

5

3

2

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

5

2

3

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

10

8

2

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Татјана Дејаноска50 години и надВисокоПретседател на Управен одбор
2Добрила Дејаноска Лазарески30 – 39 годиниМагистерПретседател на Надзорен одбор
3Весна Антеска40 – 49 годиниВисокоЧлен на Надзорен одбор
4Сања Дејаноскадо 29 годиниМагистерЧлен на Управен одбор