Дама Фешн

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДОО

2008

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

81

12

69

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

1

0

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Маја Ацески 30 – 39 годиниВисокоМенаџер