ДАРР GROUP

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Тетово

ДООЕЛ

2019

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

10

5

5

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

2

1

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Семијал Хасани Зибери40 – 49 годиниМагистерМенаџер