Елена Лука Хоме

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДООЕЛ

2015

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

48

41

7

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

1

0

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Елена Пандева 40 – 49 годиниВисокоГенерален Директор