Еуроедил-холдинг

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДООЕЛ

2004

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

55

49

6

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

5

4

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Снежана Ристова-Трифуноска50 години и надВисокоМенаџер