Еуромак-контрол

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДОО

1999

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

25

10

15

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

3

0

3

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Сузана Темелкоска50 години и надВисокоГенерален Директор
2Наташа Сандева Крстевски40 – 49 годиниВисокоМенаџер
3Благица Камчева30 – 39 годиниМагистерМенаџер