Еуростандард Банка АД Скопје

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

2001

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

166

52

114

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

2

2

0

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

5

5

0

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

11

4

7

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. Бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Марина Илијеска50 години и надВисокоМенаџер
2Марија Начевска Трпеска40 – 49 годиниМагистерМенаџер
3Софија Гошева Чоланческа40 – 49 годиниВисокоМенаџер
4Ирена Илин40 – 49 годиниВисокоМенаџер
5Калина Миљовска Антевска40 – 49 годиниВисокоМенаџер
6Даниела Богданович40 – 49 годиниВисокоМенаџер
7Јорданка Бошкова50 години и надВисокоМенаџер