Еуровиа

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Тетово

ДООЕЛ

2010

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

39

29

10

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

7

5

2

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Арбе Адеми30 – 39 годиниВисокоМенаџер
2Едита Бејтули30 – 39 годиниСредноМенаџер