АД Евроинс Осигурување Скопје

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

1995

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

123

51

72

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

1

0

1

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

3

3

0

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

7

2

5

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Ралица Губерова30 – 39 годиниМагистерГенерален Директор, Извршен член на Одборот на директори, Извршен директор
2Кристина Евтимоска40 – 49 годиниВисокоМенаџер
3Мимоза Угуров30 – 39 годиниМагистерМенаџер
4Ана Живковиќ-Крстевска30 – 39 годиниМагистерФинансов Директор
5Ана Клетничка30 – 39 годиниМагистерДиректор на Сектор
6Елена Наумова30 – 39 годиниМагистерДиректор на Сектор