Интернационал Фреш Фудс

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Гостивар

ДОО

2018

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

30

25

5

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

2

1

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1    
2