Штедилница ФУЛМ

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДОО

1999

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

34

5

29

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

6

5

1

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

3

3

0

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

8

1

7

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Елеонора Згоњанин Петровиќ40 – 49 годиниМагистерГенерален Директор
2Јованка Тодорова50 години и надВисокоФинансов Директор
3Габриела Павловска40 – 49 годиниВисокоДиректор на Сектор
4Марија Цветковиќ50 години и надВисокоМенаџер
5Сузана Ќандова50 години и надВисокоМенаџер
6Сијка Габева40 – 49 годиниВисокоМенаџер
7Александра Наумова30 – 39 годиниВисокоМенаџер
8Вангелица Јовановска40 – 49 годиниДокторатНадворешен член на Надзорен одбор
9Софија Соколова50 години и надВисокоНадворешен член на Надзорен одбор
10Софија Крлеска Шутарова50 години и надСредноНадворешен член на Надзорен одбор
11Ирена Кравченко50 години и надСредноНадворешен член на Надзорен одбор
12Елена Христовска30 – 39 годиниВисокоНадворешен член на Надзорен одбор