Гранд-Експорт

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДООЕЛ

1992

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

184

117

67

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

4

1

3

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Калаузарова  Татјана40 – 49 годиниВисокоМенаџер
2Јордановска Љупкадо 29 годиниВисокоМенаџер
3Илиевска Павлина40 – 49 годиниВисокоДиректор на Сектор