Халк Банка АД Скопје

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

1993

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

571

231

340

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

4

3

1

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

7

6

1

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

74

46

28

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. Бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Биљана Ангелова50 години и надДокторатНадворешен член на Надзорен одбор
2Букет Геречџи50 години и надВисокоЧлен на Управен одбор
3Дерја Хамза Сефери40 – 49 годиниВисокоДиректор на Сектор
4Марија Кироска Јовческа30 – 39 годиниВисокоДиректор на Сектор
5Елена Маленкова40 – 49 годиниВисокоФинансов Директор
6Снежана Зајкова Деливанова 50 години и надВисокоМенаџер
7Маја Наумовска30 – 39 годиниМагистерМенаџер
8Александра Стојаноска30 – 39 годиниВисокоМенаџер
9Елена Стефановска40 – 49 годиниВисокоМенаџер
10Стефанија Красиќ30 – 39 годиниВисокоМенаџер
11Гордана Нечева Симјаноска40 – 49 годиниВисокоМенаџер
12Весна Гитова50 години и надВисокоМенаџер
13Даниела Балтовска40 – 49 годиниВисокоМенаџер
14Кристина Спироска30 – 39 годиниВисокоМенаџер
15Тања Стојковска50 години и надВисокоМенаџер
16Елена Поцев40 – 49 годиниВисокоМенаџер
17Ирена Станковска50 години и надВисокоМенаџер
18Бојана Стојановска40 – 49 годиниВисокоМенаџер
19Елена Мајсторова Савевска30 – 39 годиниМагистерМенаџер
20Јелена Стојанов40 – 49 годиниВисокоМенаџер
21Маја Стојчевска30 – 39 годиниВисокоМенаџер
22Фросина Герасимовска40 – 49 годиниВисокоМенаџер
23Христина Талевски30 – 39 годиниВисокоМенаџер
24Даниела Концалова30 – 39 годиниВисокоМенаџер
25Илире Оломани30 – 39 годиниВисокоМенаџер
26Валмира Сејдини30 – 39 годиниВисокоМенаџер
27Јадранка Шоповска30 – 39 годиниВисокоМенаџер
28Мимоза Панделиева30 – 39 годиниВисокоМенаџер
29Дафинка Ивановска30 – 39 годиниВисокоМенаџер
30Снежана Димитрова50 години и надВисокоМенаџер