Инеллипсе

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Битола

ДООЕЛ

2015

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

25

15

10

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

2

1

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Татјана Јанкуловска-Јолевска40 – 49 годиниВисокоМенаџер