Код Инженеринг

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДООЕЛ

1996

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

19

14

5

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

2

1

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р.

бр.

 

Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Лидија Петковка40 – 49 годиниВисокоМенаџер