Комерцијална Банка АД Скопје

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

1955

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

1008

288

720

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

3

2

1

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

7

5

2

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

50

13

37

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Сава Димитрова50 години и надВисокоПретседател на Надзорен одбор
2Александра Максимовска-Стојкова40 – 49 годиниДокторатЧлен на Надзорен одбор
3Maja Стевкова Штериева40 – 49 годиниДокторатЧлен на Управен одбор
4Сузана Московска50 години и надВисокоДиректор на Сектор
5 Билјана Максимовска Поповиќ40 – 49 годиниВисокоДиректор на Сектор
6Весела Чурилова 50 години и надМагистерДиректор на Сектор
7Габриела Миленковиќ 40 – 49 годиниВисокоДиректор на Сектор
8Наташа Брова40 – 49 годиниМагистерДиректор на Сектор
9Теодора Гушкова Проданова 50 години и надВисокоДиректор на Сектор
10Зорица Черепналкоска 50 години и надВисокоДиректор на Сектор
11 Анета Велевска40 – 49 годиниМагистерМенаџер
12 Јасмина  Буцевска50 години и надДокторатМенаџер
13Марија Србиновска30 – 39 годиниМагистерМенаџер
14Искра Тосева40 – 49 годиниВисокоМенаџер
15Анита  Бислимовска 40 – 49 годиниВисокоМенаџер
16 Билјана Митевска50 години и надМагистерМенаџер
17Маслинко Весна50 години и надВисокоМенаџер
18Ристовска Весна 50 години и надВисокоМенаџер
19Соња Угриновска Бојаџиевска40 – 49 годиниВисокоМенаџер
20Антигона Буклеска-Младеновиќ40 – 49 годиниВисокоМенаџер
21Весна Кипријанова50 години и надВисокоМенаџер
22Татјана  Лескароска Миноска40 – 49 годиниВисокоМенаџер
23Марина Момироска         40 – 49 годиниМагистерМенаџер
24Билјана Хаџи Велкова40 – 49 годиниВисокоМенаџер
25Елена Спировска40 – 49 годиниВисокоМенаџер
26Живковиќ Антина50 години и надВисокоМенаџер
27Наташа Стоименова40 – 49 годиниМагистерМенаџер
28Весна Голиќ Трендафиловска40 – 49 годиниВисокоМенаџер
29Виолета Василевска 50 години и надВисокоМенаџер
30Ивона Донева40 – 49 годиниМагистерМенаџер
31Зорица Пејкоска 50 години и надВисокоМенаџер
32Даниела Младеновска 30 – 39 годиниВисокоМенаџер
33Мицајкова Валентина50 години и надВисокоМенаџер
34Светлана Стојановска 50 години и надВисокоМенаџер
35Ирена Живковиќ – Зарева 40 – 49 годиниВисокоМенаџер
36Ташковска Весна50 години и надВисокоМенаџер
37Марија Тренкоска Спасиќ30 – 39 годиниМагистерМенаџер
38Лена Ташкова50 години и надВисокоМенаџер
39Татјана Лефкова40 – 49 годиниВисокоМенаџер
40Сузана Цветковска50 години и надВисокоМенаџер