Комфи Ангел

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Прилеп

ДОО

2004

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

761

385

376

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

22

11

11

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Ирена Јакимовска40 – 49 годиниВисокоУправител
2Билјана Јандреоска40 – 49 годиниВисокоМенаџер на компанија
3Грижоска Кристина30 – 39 годиниВисокоМенаџер
4Димеска Николина40 – 49 годиниВисокоМенаџер
5Мирческа Мартина40 – 49 годиниВисокоМенаџер
6Најдоска Евгенија30 – 39 годиниВисокоМенаџер
7Попоска Марина40 – 49 годиниВисокоМенаџер
8Стеваноска Изабела40 – 49 годиниСредноМенаџер
9Талеска Весна40 – 49 годиниВисокоМенаџер
10Цветаноски Јасмина30 – 39 годиниВисокоМенаџер
11Шамовска Кристина30 – 39 годиниВисокоМенаџер