Парти Сервис Лео

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДООЕЛ

2005

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

146

58

88

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

5

4

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Неда Темелковска30 – 39 годиниМагистерЧлен на Управен одбор