Магнус Инженеринг

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДОО

2001

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

10

8

2

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

3

2

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1СОЊА КСТЕВСКА30 – 39 годиниВисокоМенаџер