Метас

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Кочани

ДООЕЛ

2005

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

140

20

120

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

2

1

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Маја Захаријева Ситновска30 – 39 годиниМагистерМенаџер