Млекара АД Битола

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Битола

АД

1952

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

239

164

75

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

5

3

2

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

0

0

0

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

21

12

9

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Лидија Буревска30 – 39 годиниВисокоМенаџер
2Полексена Јанкуловска30 – 39 годиниВисокоМенаџер
3Татјана Димовска50 години и надВисокоМенаџер
4Магдалена Милеска40 – 49 годиниВисокоМенаџер
5Марија Јанкуловска40 – 49 годиниВисокоМенаџер
6Марија Дојошевска30 – 39 годиниВисокоМенаџер
7Лилјана Толевска Кузевска 40 – 49 годиниВисокоМенаџер
8Софија Петровска50 години и надВисокоМенаџер
9Катерина Костовска30 – 39 годиниВисокоМенаџер
10Миланка Младеновиќ  Член на Управен одбор
11Тамара Попов  Член на Управен одбор