Модинг

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Тетово

ДООЕЛ

1992

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

37

29

8

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

3

2

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р.  бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Лиса Јусуфидо 29 годиниМагистерМенаџер