НЛБ Банка АД Скопје

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

1993

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

903

326

577

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

4

4

0

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

6

3

3

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

16

6

10

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Марјета Звер Цанкар50 години и надМагистерЧлен на Надзорен одбор
2Хедвика Усеник40 – 49 годиниМагистерЧлен на Надзорен одбор
3Кристина Ковачиќ40 – 49 годиниМагистерЧлен на Надзорен одбор
4Маја Ставрева Стојанова40 – 49 годиниВисокоДиректор на Сектор
5Билјана Степанулеска Почевска40 – 49 годиниМагистерДиректор на Сектор
6Љиљана Настоска50 години и надВисокоДиректор на Сектор
7Љупка Ѓорѓиевска40 – 49 годиниВисокоДиректор на Сектор
8Донка Марковска40 – 49 годиниМагистерДиректор на Сектор
9Љубица Јанчевска30 – 39 годиниВисокоДиректор на Сектор
10Ивана Дојчиновска Стојановиќ40 – 49 годиниМагистерДиректор на Сектор
11Слаѓана Белева50 години и надМагистерДиректор на Сектор
12Виолета Јанева40 – 49 годиниМагистерДиректор на Сектор
13Ирена Бачановиќ Каракашев30 – 39 годиниМагистерМенаџер