Новартис Фарма Сервисис ИНЦ

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДООЕЛ

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

7

3

4

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

4

0

4

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Јасминка Талеска30 – 39 годиниМагистерГенерален Директор
2Бојана Копанова30 – 39 годиниВисокоМенаџер
3Сузана Тренчевска40 – 49 годиниВисокоМенаџер
4Александра Панева Масин Карапанџовска30 – 39 годиниМагистерФинансов Директор