Охридска Банка АД Скопје

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

2000

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

413

122

291

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

2

1

1

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

6

4

2

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

24

9

15

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Нина Неданоска40 – 49 годиниВисокоПретседател на Управен одбор
2Ана Димоска Јанкулоска 40 – 49 годиниВисокоМенаџер
3Ангела Шенгуловска 40 – 49 годиниМагистерМенаџер
4Билјана Андревска 50 години и надВисокоМенаџер
5Цветанка Симоноска 50 години и надВисокоНадворешен член на Надзорен одбор
6Катерина Јанковиќ30 – 39 годиниВисокоМенаџер
7Елена Попова Бојаџиева30 – 39 годиниВисокоМенаџер
8Ирена Кузманоска 40 – 49 годиниВисокоМенаџер
9Наташа Јовева40 – 49 годиниВисокоМенаџер
10Елена Танеска 40 – 49 годиниВисокоМенаџер
11Катерина Петровска 30 – 39 годиниВисокоМенаџер
12Елена Тримческа 40 – 49 годиниМагистерМенаџер
13Маринела Киреј30 – 39 годиниМагистерМенаџер
14Милка Ратаикоска Јолеска 40 – 49 годиниВисокоМенаџер
15Gordana Pop Ivanova40 – 49 годиниВисокоМенаџер