Панови

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Пробиштип

ДООЕЛ

2009

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

200

10

190

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

1

0

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Адријана Панова40 – 49 годиниВисокоГенерален Директор