Пиерик МА Дивизион

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Крива Паланка

ДООЕЛ

2011

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

93

6

87

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

1

0

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Сунчица Тодоровска-Петковска30 – 39 годиниВисокоГенерален Директор