Пивара Скопје АД

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

394

286

108

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

0

0

0

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

0

0

0

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

11

8

3

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Илина Стојановски30 – 39 годиниВисокоМенаџер
2Снежана Савиќ Димовска 40 – 49 годиниМагистерМенаџер
3Десанка Талевска Симеонова30 – 39 годиниВисокоМенаџер