Плива

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДООЕЛ

1992

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

0

0

0

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

3

1

2

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Реден бројИме и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Донка Панков40 – 49 годиниМагистерМенаџер
2ТрајанкаАлексова40 – 49 годиниМагистерМенаџер