Порше Македонија

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДООЕЛ

2005

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

112

94

18

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

15

13

2

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1ОАГ50 години и надВисокоМенаџер
2ВБ40 – 49 годиниСредноМенаџер
3NG30 – 39 годиниВисокоМенаџер
4ВВ40 – 49 годиниВисокоМенаџер