ПроКредит Банка АД Скопје

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

2003

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

176

57

119

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

4

1

3

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

5

4

1

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

13

4

9

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Јованка Јолеска Поповска40 – 49 годиниВисокоГенерален Директор
2Емилија Спировска40 – 49 годиниВисокоЧлен на Управен одбор
3Мимоза Годанци Алиу40 – 49 годиниВисокоЧлен на Управен одбор
4Сандрин Масиани40 – 49 годиниВисокоПретседател на Надзорен одбор
5АО30 – 39 годиниВисокоДиректор на Сектор
6ВС50 години и надВисокоДиректор на Сектор
7КТ40 – 49 годиниВисокоДиректор на Сектор
8ММ30 – 39 годиниВисокоДиректор на Сектор
9ИД30 – 39 годиниВисокоДиректор на Сектор
10МЃ30 – 39 годиниВисокоДиректор на Сектор
11ЕН30 – 39 годиниВисокоДиректор на Сектор
12АН30 – 39 годиниВисокоМенаџер
13ИК30 – 39 годиниВисокоМенаџер