Раде Кончар ТЕП

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДООЕЛ

2006

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

70

54

16

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

7

4

3

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Ана Канческа40 – 49 годиниВисокоДиректор на Сектор
2Христина Цветковска30 – 39 годиниВисокоМенаџер
3Ивана Стојковска30 – 39 годиниВисокоМенаџер