Силк Роуд Банка АД Скопје

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

АД

1993

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

156

59

97

Управен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

2

2

10

Надзорен одбор

Вкупно
Мажи
Жени

5

5

0

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

13

6

7

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Соња Тодорчевска40 – 49 годиниВисокоМенаџер
2Лидија Дацева50 години и надВисокоМенаџер
3Невенка Андева50 години и надВисокоМенаџер
4Весна Дуковска40 – 49 годиниВисокоМенаџер
5Лила Ивановска50 години и надВисокоМенаџер
6Даница Џутеска50 години и надМагистерМенаџер
7Кристина Десковска30 – 39 годиниМагистерДиректор на Сектор