С&С

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Струга

ДООЕЛ

2003

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

43

1

42

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

2

1

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Силвана Илкоска50 години и надСредноМенаџер