Студио Фешн Мицеви

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Струмица

ДООЕЛ

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

5

2

3

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

2

1

1

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Данка Мицева40 – 49 годиниСредноМенаџер