Ултра – Унет

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДОО

1990

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

80

40

40

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

4

0

4

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Анета Антова Пешева 50 години и надВисокогенерален директор
2Весна Лековска Дамјановска40 – 49 годиниМагистерДиректор на сектор-софтвер
3Белинда Кабранова50 години и надВисокоФинансов директор
4Соња Спиридонова40 – 49 годиниВисокоДиретор на сектор