Вино – М

Локација
Тип на трговско друштво
Година на регистрација

Скопје

ДООЕЛ

1996

Број на вработени
Број на мажи
Број на жени

18

9

9

Менаџери

Вкупно
Мажи
Жени

4

1

3

Податоци за женските членови во одбори и менаџерска структура

Р. бр.Име и презимеВозрастОбразованиеПозиција
1Наталија Кузмановска 50 години и надВисокоМенаџер
2Јовановска Анита30 – 39 годиниВисокоМенаџер
3Сандра Ѓеоргиевска 30 – 39 годиниМагистерМенаџер